ประชุมสามัญประจำปี 1/2561

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ HS3AK ร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ประชุม บริษัทศรีสะเกษคอนเน็ค จำกัด ถ.อุบล ตรงข้ามร้านมอเตอร์ไซต์มดแดง

มีวาระการประชุมดังนี้
1. แถลงผลการดำเนินงาน และงบการเงิน ในปีที่ผ่านมา
2. เลือกตั้งนายกคนใหม่ เนื่องจากนายกคนเดิมครบกำหนดวาระ 2 สมัย

กำหนดการ
08.00-10.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม / ต่ออายุสมาชิก
08.00-09.30 น. ส่งใบสมัครเป็นนายกสมาคม
10.00-12.00 น. ประชุมตามวาระการประชุม
12.00-13.00 น. ร่วมรับประทานอาหาร

สามารถติดต่อสอบถามสถานที่ประชุมได้ที่ความถี่ 144.7250MHz และ Repeater 145.7125MHz

เนื่องด้วยนายกสมาคมคนปัจจุบันคือ HS3JLR นางสาวพรชยาวีณัฐ์ จงสิริทรัพย์กุล ได้ดำรงตำแหน่งครบ 2 วาระ ตามข้อกำหนดสมาคมและที่ กสทช.กำหนดไว้ว่า นายกสมาคมสามารถดำรงตำแหน่งได้คราวละ 2 ปี ติดต่อไม่ไม่เกิน 2 วาระ นั้น สมาคมจึงจะต้องกำหนดให้มีการเลือกนายกสมาคมคนใหม่ เพื่อดำเนินการบริหารสมาคม โดยได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวาระการประชุมสามัญประจำปี 1/2561 ในครั้งนี้

สมาชิกที่สามารถลงคะแนนเสียงเลือกตั้งได้ ตามข้อกำหนดสมาคม ต้องเป็นสมาชิกสามัญ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง สามารถต่ออายุสมาชิกหรือสมัครเพื่อเปลี่ยนประเภทสมาชิกได้ ณ จุดลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00-10.00 น.

ผู้ที่สนใจสมัครเป็นนายกสมาคม สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่เวลา 8.00-9.30 น. โดยผู้ที่จะสมัครเป็นนายก ต้องเป็นสมาขิกสมาคมในประเภทสามัญ

สามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกสมาคมได้ที่ http://www.hamdb.in.th
และสามารถตอบรับการเข้าร่วมประชุม หรือแก้ไขข้อมูลส่วนตัว โดยสแกน QR Code ในจดหมายเชิญประชุมที่ส่งถึงสมาชิก 

ประชุมสามัญประจำปี

ขอเชิญสมาชิกสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ประชุมสามัญประจำปี

ในวันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป
ณ ที่ทำการสมาคม ถ.ราชการรถไฟ (ใกล้ร้านจงมีสื่อสาร)

สมาชิกที่เข้าร่วมลงคะแนนเลือกตั้งนายกได้ ต้องเป็นสมาชิกที่ยังมีสมาชิกภาพ (ยังไม่หมดอายุสมาชิก) และเป็นสมาชิกประเภทสามัญ
* สมาชิกที่หมดอายุ หรือต้องการเปลี่ยนแปลงประเภทสมาชิก .. สามารถขอต่ออายุได้ที่หน้างาน ก่อนการประชุม

hs3ak_m591-1024x216
การยืนยัน ทำได้โดยการป้อนเลขประจำตัวประชาชน หรือถ่ายรูป/แนบรูปบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นหรือบัตรประชาชน

เอกสารแนบ
hs3ak2559-วาระการประชุมสามัญ 2559

 

ติดต่อ 144.7250MHz / Repeater 145.7125MHz (dup -600KHz)

 

 

ประชุมสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายทั่วประเทศ

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 ตัวแทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายประจำจังหวัด ณ โรงแรมดิอิมเมอร์รัล รัชดา จัดโดย กสทช. โดยมีเนื้อหาการประชุมเกี่ยวกับ

 • การบริหารจัดการสถานีทวนสัญญาณ (Repeater) และการลดการรบกวนระหว่าง Repeater ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน หรือลดการรบกวนจาก Inter-modulation โดยการใช้ CTCSS (ดูข้อมูล Repeater ทั่วประเทศ)
 • ปัญหาข้อติดขัดในการบริหารจัดการสมาคมหรือสมาชิก เช่น
  • การขยายเวลาการต่ออายุบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่หมดอายุเกิน 2 ปี เพื่อขอรับสัญาณเรียกขานเดิม
  • การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของนักวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่
  • การประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นในช่องความถี่กลาง 145.000MHz
  • ปัญหาการบันทึกข้อมูลสมาชิกสมาคมในระบบฐานข้อมูลของ กสทช. และการตรวจสอบข้อมูล
  • การจัดทำหนังสือรวมข้อสอบกลาง
  • การจัดการและใช้สถานีคลับสเตชั่น
  • ขาดการสนับสนุนจาก กสทช.

ตัวแทนสมาคมที่เข้าร่วมประชุม HS3JLR, HS3YLG, HS3QQS, E24MAA

80624

575 573

 

สมาคมเข้าสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ตัวแทนสมาคมฯ ตัวแทนสมาคมวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายหลายจังหวัด สมาคมวิทยุอาสา(VRA) และอนุกรรมการ กสทช. ร่วมสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระบรมมหาราชวัง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้

มีพี่น้องประชาชนร่วมถวายความอาลัยเป็นจำนวนมาก เข้าคิวเพื่อรอเข้าสักการะตั้งแต่ตี 4

s__4235296

 

กสทช.อุบลราชธานี ให้บริการออกใบอนุญาตนอกสถานที่ ณ ที่ทำการสมาคมฯ

วันที่ 3 ธ.ค. 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. สำนักงาน กสทช.ภาค 2 อุบลราชธานี ออกให้บริการออกใบอนุญาตมี-ใช้ และบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น ณ ที่ทำการสมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ

มีนักวิทยุสมัครเล่น/อปพร./ผู้ใช้วิทยุ CB และผู้สนใจในการใช้วิทยุสื่อสาร เข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก
โดยสมาคมให้ใช้สถานที่ อำนวยความสะดวก ให้คำปรึกษา ในการติดตั้งสถานีในลักษณะต่างๆ/การใช้งานวิทยุสื่อสาร/การสมัคร-ต่ออายุ แก่สมาชิกสมาคมและบุคคลที่สนใจ

s__4219126 1207962 1207963 Continue reading…

 

ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสัญญาณเรียกขาน HS70A

สมาคมนักวิทยุสมัครเล่นศรีสะเกษ ทำหน้าที่บริหารสถานีควบคุมข่ายจังหวัดศรีสะเกษ สัญญาณเรียกขาน HS3AK ได้ทำการออกอากาศเพื่อรับคำกล่าวถวายความอาลัยและเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช HS1A ในสัญญาณเรียกขานพิเศษ “HS70A” ทางความถี่วิทยุสมัครเล่น 144.725 MHz ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20.00 – 21.00 น โดยมีผู้ร่วมถวายความอาลัย 37 คน

ดูรายชื่อผู้ร่วมถวายความอาลัย Online ได้ที่ http://www.rast.or.th/hs70a
นักวิทยุสมัครเล่นที่ติดต่อกับสถานี HS70A ได้แล้ว ต้องการบัตรยืนยันการติดต่อที่ระลึก กรุณาส่ง QSL Card ของท่าน หากไม่มีให้เขียนข้อมูลการติดต่อลงกระดาษ พร้อมสอดซองเปล่าติดแสตมป์ 3บาท จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง ส่งมาที่ HS70A ตู้ ป.ณ. 2008 กรุงเทพ 10501

_dsc3392_dsc3389_dsc3372_dsc3376_dsc3379_dsc3384_dsc3383

 

ติดตั้ง Repeater ใหม่ จาก กสทช

วันที่ 17 ก.ค. 2559 สมาชิกสมาคม ร่วมกันติดตั้งสายอากาศ ไดโพล 8 สแต๊ก (ภาคส่ง Repeater) และ F23 (ภาครับ Repeater)
ความสูงภาครับที่ 45เมตร , ภาคส่งที่ 35 เมตร
พร้อมกับติดตั้งเครื่อง Repeater Vertex VXR-7000 ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก กสทช

นักวิทยุสมัครเล่น สามารถใช้งานได้ที่ความถี่ 145.7125MHz (dup -600kHz) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

ตรวจสอบสถานะภาพสมาชิกในระบบฐานข้อมูล กสทช

ด้วย ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา กสทช ได้เริ่มใช้ระบบข้อมูลสมาชิกสมาคมแบบ Online ซึ่งส่งผลให้ ผู้ที่จะขอสัญญาณเรียกขานใหม่ หรือต่ออายุบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่น จะต้องมีข้อมูลในฐานข้อมูลของ กสทช หาก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในระบบ แล้วไม่พบข้อมูลหรือหมดอายุสมาชิกแล้ว . ก็จะไม่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองที่เคยใช้ก่อนหน้านี้ ก็จะไม่สามารถใช้ได้อีกแล้ว

ซึ่งข้อมูลดังกล่าว สมาคมฯ เป็นผู้บันทึกข้อมูล ผู้ที่ประสงค์จะตรวจสอบว่าตนเองยังม่สภาพสมาชิกหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์

http://emf.nbtc.go.th/arclub/system/publiccheck.html

หรือระบบภายในของสมาคมที่ www.hamdb.in.th

ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุสมาชิก สามารถติดต่อได้ที่ที่ทำการสมาคม หรือสอบถามที่ความถี่ 144.7250MHz

อนึ่ง สมาคมกำลังพิจารณาการขอต่ออายุสมาชิกแบบ Online เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิก จะได้ไม่ต้องเดินทางไกล .. หากมีความคืบหน้า จะประกาศให้ทราบต่อไป

 

สร้างและติดตั้งทาวเวอร์ทดแทนต้นเดิม

วันอาทิตย์ที่ 8 พ.ค. 2559 สมาชิกร่วมกันทำทาวเวอร์ต้นใหม่ของสมาคม เป็นทาวเวอร์ความสูง 45 เมตร หน้ากว้าง 15 นิ้ว ออกแบบโดยนายช่างใหญ่ของเรา (HS3OJY)

งานนี้”นายกหญิงเหล็ก”ของเรา โชว์ที่มาของคำว่าหญิง(ดัด)เหล็ก แบบเต็มๆ

เพื่อนสมาชิกที่ต้องการร่วมกิจกรรมนี้ พบกันวันอาทิตย์หน้า 15 พ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปครับ

IMG_25590508_151224IMG_25590508_151150IMG_25590508_150652IMG_25590508_150812IMG_25590508_150429IMG_25590508_150455
IMG_25590508_150338IMG_25590508_150347


ช่วงเย็นวันที่ 18 เมษายน 2559 เกิดพายุฤดูร้อน ลมพัดอย่างรุนแรง ทำให้เสาของสถานีวิทยุสมัครเล่นควบคุมข่ายจังหวัดศรีสะเกษ ความสูง 45 เมตรของสมาคมทนแรงลมไม่ไหว ได้รับความเสียหาย หักโค่นลงมา

220425590942-2 220425590942-3

ท่านนายกได้เข้าตรวจสอบและเรียกประชุมวางแผน เพื่อจัดสร้างเสาทาวเวอร์ต้นใหม่ ทนแทนต้นที่ได้รับความเสียหาย ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน

ทั้งนี้ นักวิทยุสมัครเล่นที่ต้องการร่วมช่วยการสร้างทาวเวอร์ต้นใหม่นี้ร่วมกัน ติดต่อประสานงานที่ท่านนายกได้ที่ความถี่ 144.7250MHz หรือติดต่อทางโทรศัพท์และ LINE กลุ่มของสมาคมได้

อ้างถึง: http://www.thairath.co.th/content/607480